Dworzec Główny Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Dworzec Główny
  • wysiedlenie
  • życie prywatne/życie codzienne
  • dzieci, gestapo/żandarmeria, z papierami aryjskimi
  • Jesienią 1942r. Christine Stamper z kenkartą na nazwisko Zofia Łabądź przyjeżdża pociągiem z Krakowa do Warszawy. Na dworcu Christine widzi mnóstwo niemieckich żołnierzy i gestapowców, przeciska się przez nich niezaczepiana.