Chłodna Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Chłodna
  • w getcie
  • administracyjne
  • komunikacja
  • Żelazne wrota otwarte na przemian dla ruchu aryjskiego i żydowskiego.

  • str.16