Browarna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Browarna
  • w mieszkaniu
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców, działania Polaków, likwidacja getta, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc finansowa, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, znajomi
  • Teofila Klinger z mężem ukrywa się w jednym pokoju z Michałem Kurz-Kowalskim.

  • Str. 8 – 9, str. 14