Al. Niepodległości Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Mokotów
  • Al. Niepodległości
  • 225/4
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Mieszkanie Stefana Słonimskiego, podejrzanego w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.

  • s. 27