Sukcesy i klęski jednego życia

  • Leon
  • Tyszka
  • Londyn
  • 1984
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski
  • sekretarz Adama Czerniakowa; książka rozczarowuje - stosunkowo mało jest o życiu w getcie, wiele o całym życiu i karierze Autora. Sfiszkowano jedynie fragmenty okresu gettowego