Na pograniczu dwóch światów, wstęp i opr. J. Żyndul

  • Apolinary
  • Hartglas
  • Warszawa
  • 1996
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • hebrajski
  • Czołowy polityk żydowski przedwojennej Polski, publicysta, poseł, współtwórca Bloku Mniejszości Narodowych; w l. 1925 - 1927 prezes sejmowego Koła Żydowskiego, prezes Organizacji Syjonistycznej w Polsce. Znany również jako adwokat, członek warszawskiej Rady Adwokackiej. W niepodległym Izraelu wysoki urzędnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Sfiszkowany fragment książki dotyczący początku okupacji w Polsce Opuścił Warszawę z certyfikatem palestyńskim (droga przez Triest) 20 grudnia 1939 r. wraz z żoną; - obok Czerniakowa i Weissa w delegacji do gen. Neumanna-Neurode w sprawie zarządzenia o getciw (listopad 1939)