Monitor Polski nr 131 z dnia 26-11-1946

 • Łódź
 • 1946
 • urzędowe
 • tak
 • po wojnie
 • polski
 • W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, dział Czasopism, sygn. P.35283 II
  Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

  Biblioteka Narodowa w Warszawie
  ul. Aleje Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  Tel.: (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29 99 (centrala)
  (0-22)825 91 53; fax: fax (0-22) 825 52 51
  biblnar@bn.org.pl
  www.bn.org.pl

 • Powiązani ludzie:

  • Przepiórka Szajndla-Gitla

   Córka Zelmana i Szyfry z Szejnbergów. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. 1942-08-06 została wywieziona z gett...

  • Głowiński Zejlik

   Lat 71. Syn Mojżesza i Jochejwit z Lipskich. Ostatnie miejsca zamieszkania - Warszawa. W sierpniu 1942 wywieziony do...

  • Rubaszew Katarzyna

   Córka Borucha i Sury z domu Lane. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. Zaginęła w sierpniu 1942 w getcie warsza...