Monitor Polski nr 116 z dnia 30-10-1946

 • Łódź
 • 1946
 • urzędowe
 • tak
 • po wojnie
 • polski
 • W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, dział Czasopism, sygn. P.35283 II
  Oficjalny dziennik urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej wydawany przez premiera Rzeczpospolitej od 1918 r. (z przerwą od 1940 do 1945). W Monitorze Polskim publikowano akty prawne i orzeczenia sądowe. Publikacje w nim zawarte nie są źródłem praw. Po wojnie w Monitorze ogłaszano m. in. sprawy spadkowe i uznanie za zmarłego.
  Redakcja, Administracja i Ekspedycja: Łódź, Piotrkowska 133.

  Biblioteka Narodowa w Warszawie
  ul. Aleje Niepodległości 213
  02-086 Warszawa
  Tel.: (0-22) 608 29 99 (centrala), (0-22) 452 29 99 (centrala)
  (0-22)825 91 53; fax: fax (0-22) 825 52 51
  biblnar@bn.org.pl
  www.bn.org.pl

 • Powiązani ludzie:

  • Kurc Łaja

   Córka Dawida i Rajzli z domu Gertner. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. Została wywieziona z getta do Trebli...

  • Klinger Taduesz

   Syn Leona i Dyny z domu Rajmer. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. W kwietniu 1943 został wywieziony przez ok...

  • Celnikier Jerzy

   Syn Władysława i Felicji z domu Rozenweig. Ostatnie miejsce zamieszkania - Warszawa. 1942-07-29 został wywieziony do...