„Selekcja w szpitalu”. Relacja 03/44; w Archiwum Yad Vashem

  • Marek
  • Balin
  • relacja
  • nie
  • nie
  • polski
  • relacja dotyczy epizodu z okresu akcji wysiedleńczej