Relacja O3/2832; w Archiwum Yad Vashem

  • Józef
  • Kolasiński
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Józef Kolasiński, rocznik 1905, pochodził z Rypina; od 1933 roku mieszkał w Warszawie. W czasie wojny zaczął pomagać swoim rypińskim znajomym, przesiedlonym do getta warszawskiego; m.in. przemycał żywność. W 1943 roku dwóch znajomych - Hersz Groner i niejaki Purman zgłosili się do niego o pomoc w ukrywaniu. Kolasiński umieścił ich u ogrodnika na Powązkach i opłacał im kryjówkę. Pomagał też materialnie Mieci Grudównie. Relacja spisana w 1966 przez Idę Fink.