Relacja 301- 6027; Archiwum ŻIH; autor: Józef Brozdowicz; tytuł: bez tytułu

 • Józef
 • Brozdowicz
 • Nowy Jork
 • 1963
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Opis pomocy udzielanej Żydom podczas okupacji, ukrywanie. Na relacji podpis amerykańskiego notariusza. 1 strona maszynopisu.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl