Pamiętniki Żydów; sygn.302/121; w Archiwum ŻIH; autor: Beniamin Horowitz; tytuł: Przesiedlenie w zaświaty

 • Beniamin
 • Horowitz
 • pamiętnik
 • częściowo
 • tam i wtedy
 • polski
 • Pamiętniki Żydów; sygn.302/121; w Archiwum ŻIH; Beniamin Horowitz (Władysław Pawlak)
  Autor był urzędnikiem Zakładu Zaopatrywania w getcie warszawskim. Pracował nad swoim dziełem ukrywając się w Warszawie po tzw. aryjskiej stronie, po wyzwoleniu opracował je ponownie. Maszynopis został przygotowany do druku w wydawnictwie „Wiedza” (redakcja stylistyczna, niewielkie ingerencje cenzury). Do problematyki żydowskiej autor powrócił do-piero w 1986 r. (zbeletryzowane wspomnienia „Urodzeni w Warszawie”, pod nazwiskiem Władysław Pawlak).
  Fiszki sporządzono na podstawie oryginału pamiętnika

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl