Pamiętniki Żydów, sygn. 302/25 Cz II, Archiwum ŻIH; autor: Michał Weichert; tytuł: Pamiętnik Michała Weicherta, cz. II - Warszawa, Kraków, obóz - P...

 • Michał
 • Weichert
 • pamiętnik
 • nie
 • tam i wtedy
 • polski
 • Pamiętniki Żydów,sygn. 302/25 Cz II, Archiwum ŻIH, Michał Weichert,
  CZĘŚĆ II: Organizacja niemieckich przedsiębiorstw w gettach.
  Problemy finansowe ŻSS. Wy-siedlenia z getta krakowskiego do obozów zagłady,
  starania autora o uchronienie pracowni-ków ŻSS. Likwidacja ŻSS (1
  grudnia 1942 r.). Likwidacja getta krakowskiego, udział OD w ściganiu
  ukrywających się Żydów. Informacja o przebiegu likwidacji gett w
  Tarnowie, Rze-szowie, Bochni i Wieliczce. Pobyt autora w Warszawie
  podczas wielkiej akcji likwidacyjnej latem 1942 roku. Informacja o
  przebiegu likwidacji gett w Radomiu, Częstochowie i Lublinie. Warunki
  życia w obozie w Płaszowie. Wznowienie działalności ŻSS pod nazwą
  Centrali Po-mocy dla Żydów (Judische Unterstutzungstelle - JUS) w
  marcu 1943 r. i jej funkcjonowanie do wiosny 1944 roku. Brak zakończenia
  pamiętnika.

  Autor był reżyserem teatralnym, podczas II wojny światowej
  przebywał w Warszawie i Kra-kowie pełniąc funkcję prezesa ŻSS. Od lata 1944 r.
  do wyzwolenia ukrywał się wraz z rodzi-ną. Po wojnie został potępiony
  przez opinię żydowską za prowadzenie działalności, która pomagała
  władzom hitlerowskim ukryć przed zagranicą rozmiary dokonanego ludobójstwa.
  Aresztowany w 1945 r. pod zarzutem kolaboracji, został uniewinniony i
  zwolniony z więzie-nia w 1946 roku. W 1957 r. wyjechał do Izraela.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl