Pamiętniki Żydów 302/114, w Archiwum ŻIH

  • Józef
  • Ziemian (Zysman)
  • Warszawa
  • 1988
  • pamiętnik, relacja
  • częściowo
  • tam i wtedy
  • polski
  • Pamiętnik pisany w bunkrach przy ul.Promyka 43 i Bieniewickiej, obejmujący okres od powstania w getcie warszawskim, poprzez ukrywanie się po aryjskiej stronie, aż do powstania warszawskiego. Tekst zakopany został we wsi Chlebowice pod Głownem w 1944 roku. Fragmenty pamiętnika drukowane w: „Pamiętniki z getta warszawskiego”, opr. M. Grynberg