Żelechowiacy w powstaniu w getcie warszawskim

 • Jakub
 • Szerman-Solnica
 • Chicago
 • 1953
 • wspomnienia osobiste
 • tak
 • po wojnie
 • angielski, polski, żydowski
 • Wspomnienia Jakuba Szermana-Solnicy umieszczone w Księdze Pamięci Żelechowskiej Gminy Żydowskiej (Yisker-bukh fun der Zhelekhover yidisher kehile).
  Tłumaczenie: Yiddish into Czech by Michael Dunayevsky; Czech into English by Andrzej Cieśla

  https://www.jewishgen.org/yizkor/zelechow/zelp000.html