Wywiad USC 7526 – Esther Avruch

 • Esther
 • Avruch
 • wywiad USC Shoah Foundation
 • nie
 • po wojnie
 • angielski
 • Esther Avruch, z d. Fleischman, córka Miriam i Abrahama, ur. 15.07.1929 w Sochaczewie, pochodziła z religijnej, ortodoksyjnej rodziny. Miała 9 rodzeństwa. Ojciec prowadził firmę handlująca węglem. W czasie wojny zostali przesiedleni do warszawskiego getta. Esther, która miała dobry wygląd, wychodziła po jedzenie dla rodziny. W czasie wielkiej akcji nie mogła już wrócić do getta, została po aryjskiej stronie, u znajomych Polaków, najpierw w okolicy Sochaczewa, a później w Warszawie. Po powstaniu warszawskim wywieziona do Szymanowa. Po wojnie była w Łodzi, w 1946 wyjechała do Niemiec, a od 1948 r. była w USA. Zmarła 07.03.2010 r.

  USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education Leavey Library 650 West 35th Street, Suite 114 Los Angeles, CA 90089-2571
  https://vhaonline.usc.edu