Wywiad USC 6267 - Jan Dynerman

  • Jan
  • Dynerman
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Wspomnie przedwojenne - dzieciństwo i młodość. Pobyt i praca w getcie. Wyjście na aryjska stronę, kryjówka.