Wywiad USC 4674 - Yolanda Schneider

  • Yolanda
  • Schneider
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • angielski
  • Yolanda Scheider z d. Rawdin. Ur. 15. 08.1933 r. w Warszawie. Po kapitulacji Polski fabryka jej ojca zostaje przejęta przez volksdeutscha. Zamieszkuje z rodzicami i dziadkami w getcie. Uczęszcza na tajne komplety w getcie. Rodzice Yolandy stopniowo wyprzedają wszystkie posiadane cenne przedmioty. W 1941 roku Yolanda ciężko choruje na dezynterię, zostaje przeszmuglowana z matką z getta do podwarszawskiej wsi. Tam spędza lato i dziewczynka zdrowieje. Po wakacjach Yolanda wraca z matką do getta. Ojciec traci pracę i zaczyna zajmować się szmuglem. Podczas Wielkiej Akcji ukrywa się z rodzicami w specjalnie zbudowanej kryjówce w mieszkaniu. Dzięki znajomemu ojca dostaje wraz z matką fałszywe dokumenty. Wychodzi z matką z getta. Ojciec Yolandy trafia na Pawiak i tam prawdopodobnie zostaje zamordowany. Yolanda trafia najpierw do znajomych sąsiadów na Pradze, później do Piastowa, do pani Dąbrowskiej, która ukrywa je do końca wojny. Mieszkają z matką w bardzo prymitywnych warunkach. Pani Dąbrowska bywa bardzo agresywna. Zdarza się, że bije matkę Yolandy. Po wojnie wracają do Warszawy. Po wyjściu matki Yolandy ponownie za mąż, uciekają nielegalnie do Berlina do obozu dla uchodźców, później do Australii.