Wywiad USC 2015 - Rachel Cymber

  • Rachel
  • Cymber
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Rachel Cymber z d. Grossman. Ur. 22 sierpnia 1915 roku w Warszawie. Wybuch wojny zastaje ją z rodziną na warszawskim Brudnie. Po ustanowieniu getta przenosi się do niego z rodzicami i rodzeństwem. Gdy warunki w getcie stają się bardzo złe przenosi się z rodziną do getta w Legionowie. Uciekają całą rodziną z getta w Legionowie i wracają do warszawskiego getta. Podczas akcji likwidacyjnej ukrywają się na strychu kamienienicy. Z całą rodziną ucieka wyskakując z pociągu do Majdanka. Ukrywa się na prowincji. Rodzice i rodzeństwo stopniowo umierają. Rachel wraca do Legionowa i ukrywa się u przyszywanej babci. Po wojnie wychodzi za mąż. Wyjeżdża najpierw do Izraela, później do USA.

    USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education
Leavey Library
650 West 35th Street, Suite 114
Los Angeles, CA 90089-2571
https://vhaonline.usc.edu