Wywiad USC 18535 - Jack German

  • Jack
  • German
  • wywiad USC Shoah Foundation
  • nie
  • po wojnie
  • angielski
  • Jack (Jankiel Abram) German, ur. 15.09.1927 w Warszawie, syn Pearl i Szai. Był najmłodszy z sześciorga rodzeństwa - miała brata Szlomo i 4 siostry. Ojciec był woźnicą, mieszkali na ul. Wolskiej 177. Ojciec zmarł na początku 1940 r., rodzina przeprowadziła się do getta na ul. Ogrodową. Jankiel handlował papierosami, wychodził na stronę aryjską. Matka i siostry zostały wywiezione, Jankiel mieszkał z bratem. Razem ukrywali się w bunkrze w czasie powstania. Gdy odkryto bunkier, zabrano ich na Umschlagplatz. Brat stracił wówczas żonę i dziecko. Jankiel i Szlomo zostali wywiezieni na Majdanek, potem do Skarżyska, Sulejowa, i do obozów w Niemczech. Po wyzwoleniu zostali w obozie dla uchodźców, a stamtąd Jankiel wyjechał do USA.