Relacja 301-5051; w Archiwum ŻIH

 • Motel
 • Goldsztajn
 • relacja
 • nie
 • po wojnie
 • polski
 • Motel Goldsztajn (Mietek) jesienią 1942 zaczyna działać w ŻOB-ie. Ma doświadczenie wojskowe, zostaje komendantem grupy bojowej. Opisuje działania dywersyjne, przeprowadzane przed wybuchem powstania i akcje z pierwszych dni powstania. Relacja spisana w 1946 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl