"Czarny rok… Czarne lata"

  • Wiktoria
  • Śliwowska
  • Warszawa
  • 1996
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • po wojnie
  • polski
  • Wspomnienia Polaków i Żydów z czasów hitlerowskiej okupacji; czasem obejmują tylko jedną scenę, czasem szereg wydarzeń. Zapis historii zagrożenia, pomocy, warunkującej przeżycie i denuncjacji, prowadzącej do śmierci. Zbiór opracowała i przypisami opatrzyła Wiktoria Śliwowska.