APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2478 akta sprawy A. Majera

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Ajzykowi Majer, zam. W-wa ul. Dzika 3 – za przebywanie w dzielnicy aryjskiej bez przepustki i opaski, skazany na 40 zł grzywny.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl