APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/1529. Akta sprawy Ch. Miernika

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki
 • Akta w sprawie karnej p - ko: Chaskiel Miernik (ur.5.07.1880, ul. Pokorna 8) za przekupstwo skazany na 5 m - cy więzienia, w sprawie odwoławczej uniewinniony.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl