Żydowska dzielnica staje się miastem niewolnik...

 • TAK
 • Żydowska dzielnica staje się miastem niewolników, którzy nie mają nic własnego. Niemieckie kompanie, do których należą fabryki, postanowiły zebrać swoich pracowników w jednej części getta. Skonfiskowały na ten cel wszystkie domy wokół fabryk i osiedlono tam robotników z rodzinami. Poza tą dzielnicą nie ma być żadnej żydowskiej społeczności.

 • 1942-08-02
 • wysiedlenie
 • administracyjne
 • mieszkaniowe, szopy
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 315
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...