Znaleziono kilkadziesiąt bezdomnych dzieci, kt...

 • TAK
 • Znaleziono kilkadziesiąt bezdomnych dzieci, którymi zaopiekowali się ludzie dobrej woli z b. Centosu. Zorganizowano potajemny internat na Muranowskiej. Na terenie szopu Brauera zebraliśmy wszystkie dodatkowe przydziały kartofli i oddaliśmy dzieciom. Zwołałem konferencję byłych społeczników znajdujących się w szopie - chciałem aby zamożniejsi szopowcy opodatkowali się na te sieroty. Przewodniczący samopomocy robotników przerwał mi zabraniając wszelkich akcji poza samopomocą

 • jesień 42
 • jesień 42
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • CENTOS, dzieci, opieka, robotnicy, sierocińce, szopy, ulica
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • ,251,252
 • Powiązani ludzie:

  • Fajgenblat Fiszel

   wojenny milioner, przew. Samopomocy robotników szopu Brauera

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...