Zaprosiłem na narady

  • TAK
  • Zaprosiłem na narady

  • pocz.czerwca 42
  • pocz.czerwca 42
  • w getcie
  • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
  • lekarze, sierocińce
  • 373