Ząbal jest w getcie w kwietniu 43, ukrywa się...

  • TAK
  • Ząbal jest w getcie w kwietniu 43, ukrywa się w bunkrze tragarzy na Miłej, ucieka z innymi do kanału. Błądzą w kanale kilka dni, szukając wyjścia na aryjską stronę. Aby się nie kręcić w koło robią znaki z papieru. Dopiero piątego dnia natknęli się na dwóch polskich robotników pracujących w kanałach, którzy za opłatą 1000 zł od osoby wyprowadzili ich. Ząbala nie chcieli wypuścić, bo nie miał pieniędzy, ale się wyrwał

  • kwiecień 1943
  • powstanie w getcie
  • społeczne
  • ceny, dzieci, kryjówka, Polacy, strona aryjska, wyjście z getta
  • 52,53