Wyłączono z getta nieparzystą stronę ulicy Sie...

 • TAK
 • Wyłączono z getta nieparzystą stronę ulicy Siennej. Zofia Breskin wraz z całą rodziną musiała przenieść się na Nowolipki 42, do mieszkania teściów. Mieszkali wszyscy w jednym pokoju do akcji wysiedleńczej.

 • w getcie
 • administracyjne
 • adres, mieszkaniowe
 • Powiązani ludzie:

  • Breskin Zofia

   Córka przedsiębiorcy budowlanego, do czasu zamknięcia getta mieszkała z rodzicami. Mąż razem z bratem zgłosili się d...

  • Breskin Michał

   Mąż Zofii Breskin. Przedsawiciel handlowy. Ukrywał się po stronie aryjskiej. Był aresztowany przez gestapo. Więziony...

  • Breskin nn

   Teściowa Zofii Breskin. Zofia Breskin zamieszka wraz z całą swoją rodziną z nią i jej rodziną.

  • Breskin NN

   Teść Zofii Breskin. Zofia Breskin zamieszka z nim i jego rodziną i z całą swoją rodziną.

  • Hanna Adolf

   Ojciec Zofii Breskin, po zamknięciu gettta wraz z żoną i córką przeniósł się do getta. Zginął wraz z żoną podczas ak...

  • Hanna Gustawa

   Matka Zofii Breskin, po zmaknięciu getta wraz z mężem i córką znalazła się w nim. Zginęła podczas wielkiej akcji wys...

  • Hanna Benjamin

   Brat Zofii Breskin. Inżynier budownictwa. Ukończył Politechnikę Waszawską. Ukrywał się wraz z siostrą po akcji wysie...

  Powiązane miejsca:

  • Nowolipki 42

   Teściowie Zofii Breskin zamieszkują przy ul. Nowolipki 42.