Wyłączenie z granic getta ul.Tłomackie uderzył...

  • TAK
  • Wyłączenie z granic getta ul.Tłomackie uderzyło w ŻTOS, które straciło gmach Biblioteki Jud. i przyległe budynki, gdzie mieściły się biura i magazyny pod Synagogą. Uruchomiono agendy ŻTOS na ul.Nowolipkach i Przejazd

  • maj-lipiec? 42
  • w getcie
  • administracyjne
  • opieka, ulica
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [213,214]