Włodzimierz Graliński współpracuje z Julianem...

 • NIE
 • Włodzimierz Graliński współpracuje z Julianem Grobelnym w RPŻ Żegota. Pomaga ukrywającym się Żydom, wśród jego podopiecznych jest m.in. profesor Rosset. Graliński jest kierownikiem kwarantanny, dzięki czemu w awaryjnej sytuacji można u niego ukryć na pewien czas osoby w trudnej sytuacji. Niemcy boją się kontrolować budynek, żeby się nie zarazić.

 • 1943-00-00
 • 1944-00-00
 • administracyjne, działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gestapo/żandarmeria, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Str. 1
 • Str. 3

 • Powiązani ludzie:

  • Graliński Włodzimierz

   Do wybuchu wojny pracował w magistracie w Łodzi, jako wicedyrektor Zarządu Miejskiego. W czasie okupacji był kierown...

  • Grobelny Julian

   Bierze udział w naradzie poświęconej wpadce komórki legalizacyjnej „Żegoty” i potrzebie utworzenia nowej (początek 1...

  Powiązane miejsca:

  • Leszno 109/111

   Łaja Feldberg pracuje na kwarantannie dla Żydów, która znajduje się poza granicą getta.