Wertefassung miało duży zastęp polskich pomocn...

  • TAK
  • Wertefassung miało duży zastęp polskich pomocników, którzy na własną rękę, ryzykując życie, przedostawali się przez mury i z opuszczonych mieszkań wynosili wszystko co się dało przerzucić na drugą stronę. Podaż była tak wielka, że gdy Żyd z nędzy chciał coś sprzedać poza mury, otrzymywał b.niską cenę

  • wysiedlenie
  • gospodarcze
  • ceny, handel, Polacy, strona aryjska, Werterfassung
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [228]