Walka z tyfusem, metody postępowania kolumn de...

  • TAK
  • Walka z tyfusem, metody postępowania kolumn dezynsekcyjnych

  • 1941
  • w getcie
  • administracyjne
  • medycyna, medyczne
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [100-103]