W zasadzie każdy ukrywający się i znany Żydows...

  • NIE
  • W zasadzie każdy ukrywający się i znany Żydowskiemu Komitetowi Narodowemu Żyd dostawał miesięcznie 500 zł, czasem więcej np. ludzie, którzy musieli się wykupić szmalcownikom, większą pomoc otrzymywali też działacze społeczni, naukowcy, artyści oraz ocalali bojownicy getta

  • konspiracja, pomoc
  • konspiracja żydowska, koszty, pomoc od Żydów
  • 12