W tym czasie nastroje za oporem zaczęły wzrast...

 • TAK
 • W tym czasie nastroje za oporem zaczęły wzrastać. Powstała organizacja samoobrony - Żydowska Organizacja Bojowa. Przygotowywano się do obrony. Skupowano broń (pistolet kosztował 10 tys. złotych), budowano schrony i bunkry, organizowano się systemem piątkowym czy szóstkowym. Kontaktowano się z organizacjami Polski Podziemnej. W getcie ŻOB prowadził agitację przeciwko wyjazdom do Poniatowa i Trawnik. Tępili zdrajców i podejrzanych o współpracę z gestapo. Nakładali kontrybucje na bogaczy, celem uzyskania pieniędzy na zakup broni. Rozbrajali policjantów granatowych kręcących się po getcie.

 • 1943-01-00
 • 1943-04-19
 • w getcie
 • społeczne
 • atmosfera, bogaci, ceny, konspiracja, kryjówka, Polacy, policja polska
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 55
 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca:

  • Skorupki 4

   mieszkanie Wandy Kosobudzkiej, w którym ukrywali się Łazarz Menes i doktor Paszyńskiz rodziną w okresie od sierpnia...