W styczniu-marcu 1943 r. powstała Socjalistycz...

  • NIE
  • W styczniu-marcu 1943 r. powstała Socjalistyczna Organizacja Bojowa, która kontaktowała się z członkami Bundu (m.in. "Orzech" i "mikołaj" Feiner) i niektórymi policjantami żydowskimi w getcie. M.in. dostarczała do getta szczepionki przeciwko chorobom zakaźnym od prof. Zygmunta Szymanowskiego. W getcie odbierała je Helka Eisenberg. W zebraniach SOB brali udział Bronka Langnas i Leon Kitajewicz. Tadeusz Koral dostarczał broń do getta. Instruktorzy SOB prowadzili w getcie przygotowania wojskowe i dostarczali środki wybuchowe. Jan i Stanisław Rosińscy organizowali ucieczki z getta, a w czasie upadku powstania w getcie przeprowadzali powstańców kanałami na stronę aryjską. Żydów z getta wysyłano głównie do oddziałów leśnych na odcinku Radomsko-Częstochowa.
    SOB współpracowała z Kedywem, AK, PPS, Batalionami Chłopskimi.

  • 1943-01-00
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc długotrwała