W pierwszych dniach akcję przeprowadzała wyłąc...

  • TAK
  • W pierwszych dniach akcję przeprowadzała wyłącznie policja żydowska z trzema oprawcami, byli nie mniej groźni i nieubłagani od Niemców, może bardziej od nich podli; jeśli znajdowali chowających się ludzi dawali się przekupić ale tylko pieniędzmi, łzy i krzyki dzieci nie wzruszały ich

  • lipiec 42
  • lipiec 42
  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • negativa, policja żydowska, wysiedlenie
  • 96