W listopadzie 1939 dowództwo SS zrobiło próbę...

  • TAK
  • W listopadzie 1939 dowództwo SS zrobiło próbę utworzenia getta. W odpowiedzi żydowskie organizacje podniosły wielki alarm. Wysłano delegacje do komendanta Wermachtu, który na początku okupacji odgrywał jeszcze decydującą rolę. Zaalarmowano również centralne władze niemieckie w Krakowie, stolicy Generalnej Guberni. W ten sposób udało się odsunąć wyrok na rok. Warszawskie getto powstało dopiero w listopadzie 1940r.

  • listopad 1940
  • przed gettem
  • administracyjne, działania Niemców
  • Niemcy, Żydzi
  • 64-65