W getcie na parę dni przed rozpoczęciem akcji...

 • TAK
 • W getcie na parę dni przed rozpoczęciem akcji wysiedleńczej (około 15 lipca 1942), Niemcy wezwali wszystkich znajdujących się tam Żydów – obywateli obcych państw do stawienia się przed bramą Pawiaka. Część się zgłosiła, część nie. Zgłaszających się internowano na Pawiaku. Po wykończeniu getta przeniesiono ich do Hotelu Royal przy ul. Chmielnej i tam oczekiwali na wymianę. Grupa ta, z wyjątkiem kilkunastu osób, wyjechała w czerwcu 1943 roku do Vittel, skąd do lipca dochodziły od nich dobre wieści.

 • 1942-07-15
 • 1943-07-00
 • wysiedlenie
 • działania Niemców
 • Hotel Polski
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 90
 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  Powiązane miejsca:

  • Pawia

   Miejsce internowania obywateli państw neutralnych w czasie I akcji.