W getcie funkcjonowała policja polska (granato...

  • TAK
  • W getcie funkcjonowała policja polska (granatowa) jako część policji niemieckiej. Niemcy kazali Społeczności stworzyć milicję żydowską z 2000 mężczyzn.

  • jesień 1940
  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • policja polska, policja żydowska
  • 22