W gazecie niemieckiej zamieszczone są zdjęcia...

 • NIE
 • W gazecie niemieckiej zamieszczone są zdjęcia i informacje na temat tego, jak zostali zamordowani oficerowie polscy w Katyniu.

 • 1943-04-00
 • 1943-04-00
 • jesien/zima
 • jesien/zima
 • działania Niemców
 • Jakub

  bez tytułu

  Opis przeżyć wojennych autora rozpoczyna się od kampanii
  wrześniowej
  1939 r. (ucieczka z Warszawy i powrót). Autor przeprowadził się z
  getta
  na tzw. aryjską stronę, zamieszkał u Julii Rogowińskiej na Pradze,
  zajmował się handlem. Od 16 maja 1943 r. ukrywał się i unikał
  opuszczania mieszkania (parę razy wyjeżdżał poza Warszawę na
  szmugiel).
  Część pamiętnika opisująca lata 1943-44 zawiera głównie
  wiadomości o
  działaniach wojennych wzięte z gazet, pogłoski (m. in. o polskich
  organizacjach podziemnych), okolicznościowe wierszyki i informacje o
  rodzinie Julii. Pamiętnik urywa się wpół zdania przy opisie
  sytuacji w
  Warszawie w końcu lipca 1944 roku.
  Nieznany z nazwiska autor był buchalterem, zginął w powstaniu
  warszawskim. Pamiętnik przekazała do ŻIH Julia Rogowińska.

 • s.270