W dniu łapanki na Kercelaku część zatrzymanych...

  • TAK
  • W dniu łapanki na Kercelaku część zatrzymanych Polaków przewieziono do budynku, którego okna wychodziły na getto [prawdop. przy Ciepłej, ale niewyraźnie wydruk.]. 3 Polaków uciekło przez to okienko do getta. Pierwszy z nich krzyczał, aby Żydzi uciekali, gdyż Niemcy mogą za nim strzelać. Żydzi jednak nie uciekali, lecz jedna z kobiet założyła mu opaskę. Wszyscy Polacy zostali przez Żydów zabrani do domów. Jeden z uciekinierów powiedział: "Aby was za murami przyjęto tak, jak wy mnie tu przyjęliście."

  • maj 1942r.
  • maj 1942r.
  • w getcie
  • społeczne
  • atmosfera, Polacy, pomoc, Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 47] -