W czasie tworzenia się getta Sachsenhaus zjawi...

 • TAK
 • W czasie tworzenia się getta Sachsenhaus zjawił się z dwoma gestapowcami w mieszkaniu Żyda na Leszno 35 z nakazem rekwizycyjnym na swoje nazwisko. Ponieważ Gmina nie chciała tego nakazu uznać za prawomocny, S. zwrócił się do gestapo ze skargą. W wyniku tego do Gminy przyjechali umundurowani gestapowcy, pobili kilku członków Rady i aresztowali Czerniakowa. W czasie tworzenie się getta Emma Zibuhl rekwirowała na własną rękę meble i pościel w mieszkaniach żydowskich (miała zezwolenie wystawione przez władze niemieckie).

 • jesień 1940
 • jesień 1940
 • przed gettem
 • działania Niemców, społeczne
 • Judenrat, kolaboracja, Niemcy, Żydzi
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 600,, 770]
 • Powiązani ludzie:

  • Sachsenhaus (ojciec) Nieznane

   Żyd emigrant z Niemiec, urzędnik Gminy, kolaborant.-listop.40

  • Zibuhl Emma

   Niemka. W czasie tworzenie się getta rekwirowała na własną rękę meble i pościel w mieszkaniach żydowskich (miała zez...