W czasie powstania z bunkra przy Świętojerskie...

 • TAK
 • W czasie powstania z bunkra przy Świętojerskiej 32 przez 7 dni kopano tunel na stronę aryjską. Kierownikiem technicznym był inż. Adolf Lewin. Chciano przekopać się do piwnicy domu po stronie aryjskiej. Nad bunkrem i kanałem palił się dom, żar był tak wielki, że w tunelu ludzie byli tylko w kąpielówkach. Udało im się przekopać na stronę aryjską, ale tam zauważyła ich polska dozorczyni. Zapłacono jej za milczenie 10 tys. zł. Dozorczyni wzięła pieniądze i sprowadziła SS-manów. Na następny dzień reszta osób z bunkra została wydana przez młodego Żyda na usługach Niemców. Żyd został zabity, a ludzie z bunkra zaprowadzeni na Umschlag.

 • powstanie w getcie
 • działania Niemców, społeczne
 • ceny, dozorcy, kolaboracja, kryjówka, Polacy, próby ratunku, strona aryjska, wyjście z getta
 • Lewin, Adolf, relacja 301-1236

 • Powiązani ludzie:

  • Lewin Adolf

   Inżynier elektryk, studia przed wojną na Politechnice; w czasie powstania ukrywał się w bunkrze przy świętojerskiej...

  • Szydłower Nieznane

   Policjant żydowski,w maju 43r. blokowy na Majdanku

  • Stein Józef

   dyrektor Szpitala Żydowskiegowywieziony z getta w czasie powstania w kwietniu 1943r. wraz z grupą lekarzy ze szpital...

  Powiązane miejsca:

  • Świętojerska 32

   Działały 2 kuchnie - na 300 obiadów i na 1000 obiadów. 18-08-42- pierwsza blokada; 19-01-43- blokada; w czasie powst...