W celu zmniejszenia szmuglu władze niemieckie...

  • TAK
  • W celu zmniejszenia szmuglu władze niemieckie zarządziły podział muru na odcinki kilkunastometrowe. Odcinki zostały ponumerowane. Każdy odcinek oddany został pod nadzór policjanta żyd. W przypadku zauważenia szmuglu na danym odcinku odpowiedzialny funkcjonariusz ma być rozstrzelany razem z najbliższą rodziną.

  • czerwiec 1942r.
  • czerwiec 1942r.
  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • policja żydowska, szmugiel
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.50] -