W banku na rogu Wareckiej i Nowego Światu Jani...

  • NIE
  • W banku na rogu Wareckiej i Nowego Światu Janina Wąsowiczowa wymieniała pieniądze dla Rady Pomocy Żydom.

  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • konspiracja polska, pomoc od Żegoty
  • Relacja Janiny Raabe-Wąsowiczowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 96