Upał, pod wieczór drugiego dnia ulewny deszcz,...

  • TAK
  • Upał, pod wieczór drugiego dnia ulewny deszcz, tłok, osoby wywoływane do odbioru numerka nie mogły się przedostać do stolika, numerki podawane z ręki do ręki czasem ginęły w kieszeni podającego

  • wysiedlenie
  • społeczne
  • atmosfera, pogoda, wysiedlenie
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,240,241