Ukrywali się, zostali wydani przez dozorcę dom...

 • NIE
 • Ukrywali się, zostali wydani przez dozorcę domu, zginęli w walce z Niemcami, którzy przyszli ich aresztować

 • 1944
 • 1944
 • donos, działania Niemców, działania Polaków, konspiracja, śmierć
 • konspiracja żydowska
 • 230,234
 • Powiązani ludzie:

  • Kawenoki Guta

   Rodzina Guty pochodziła z Białegostoku. Ojciec był fabrykantem tekstylnym, matka farmacutką. Guta pracowała jako pom...

  • Fajgenblat Jacek,Jakub

   przed wojną sekretarz gniazda Gordonii w Warszawie. W powstaniu dowodził grupą bojową Gordonii na terenie szopów Toe...

  • Igła Zygmunt

   Ukrywał się w 1944 z Gutą Kawenoki i Jakubem Fajgenblatem przy pl. Grzybowskim 6. Dozorca domu wydał ich. Całą trójk...

  Powiązane miejsca: