Tuż przed pierwszą akcja wysiedleńczą z getta,...

  • NIE
  • Tuż przed pierwszą akcja wysiedleńczą z getta, zostali wyprowadzeni, przez sąd na Lesznie, Janina, Julian i Wacław Wolmanowie, rodzice i brat Aliny Prądzyńskiej. Alinie pomagała Irmina Maślankowa, która dowiedziała się o zbliżającej się akcji.

  • 1942-07-00
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, znajomi