Transferstelle przekonuje radę Społeczności Ży...

  • TAK
  • Transferstelle przekonuje radę Społeczności Żydowskiej (Samopomocy Społecznej?), aby wystosowała apel o zakładaniu warsztatów pracy, których produkty byłyby przeznaczone dla Niemców.

  • w getcie
  • administracyjne, działania Niemców
  • gospodarka, rzemieślnicy, szopy
  • 25